Co je to phishing?


Phishing [fišing] je podvodný e-mail, který uživatele láká na něco neuvěřitelného, nebo se mu snaží nějakým způsobem vyhrožovat či napodobovat jinou známou instituci, osobu a jejím jménem uživatele o něco žádat.

Útočníci phishingové e-maily rozesílají v obrovském množství, přičemž jejich cílem je poškodit uživatele (a často i instituci, se kterou je e-mail spojen). Z uživatelů se snaží typicky získat přihlašovací či jiné důvěrné údaje, například číslo platební karty, a to skrze podvodné stránky.

Uživatelé si často bohužel tuto hrozbu nepřipouští nebo dokonce o ní vůbec neví, a nahrávají tak útočníkům.

Kromě phishingu se ovšem začíná rozmáhat i tzv. vishing (podvodné telefonáty) a smishing (podvodné SMS).

Více o phishingu
https://cesnet.cz.fefwcs.com

Podvodná stránka, viz adresa .

Podvodná stránka

Pozor na odkazy! Útočník zde využil toho, aby odkaz vypadal věrohodně – místo cesnet.cz je v něm ovšem cesnet.cz.fefwcs.com, jedná se tedy o podvodnou stránku, která se snaží napodobit adresu cesnet.cz. Podvodné stránky mohou navíc vypadat vizuálně stejně, jako ty pravé.

https://www.cesnet.cz

Pravá stránka, viz adresa .